HOW

Een jaar of 10 geleden vroeg iemand mij op welke manier ik werkte. 
Ik snapte de vraag niet eens, laat staan dat ik mijn antwoord klaar had. 

De afgelopen jaren is er veel aandacht voor vakmanschap, professionalisering en methodisch handelen. Inmiddels heb ik mijn antwoord klaar. En niet alleen een antwoord, methodisch handelen is een way of life aan het worden. Omdat het mij helpt orde te brengen in de chaos die ik voor mezelf weet te creëren als ik zonder nadenken begin aan een klus.

Wat is methodisch handelen?

Methodisch handelen is het handelen volgens een vaste, weldoordachte manier om daarbij op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier een doel te bereiken. Methodisch handelen is een proces, dat zowel doen als denken omvat. Het gaat niet alleen om professioneel werken, ook privé probeer ik dit zoveel mogelijk toe te passen.

Waarom methodisch handelen?

+ Zorgvuldige en efficiënte manier van werken
+ Voorkomen van onnodige fouten & vergeten van stappen
+ Inregelen van feedbackloop & leren
Kortom: de kwaliteit van werken wordt geborgd en verbeterd als er op een methodische manier wordt gewerkt.

Hoe methodisch handelen?

 1. Doelgericht werken
  Ik heb een concreet en specifiek doel voor ogen en mijn acties zijn gericht op het behalen van dit doel. Het is meestal een klein doel, dat samen met andere doelen bijdraagt aan een groter doel of resultaat. 
  Activiteiten die niet direct bijdragen aan mijn doel, voer ik niet uit. Tijdens het doen moet ik wel steeds mijn doel in mijn achterhoofd houden. En een aandachtspunt voor mij is het verschil tussen het middel en het doel in de gaten houden. Risico voor mij is bijvoorbeeld dat ik mezelf verlies in vormgeving als ik inhoudelijk iets schrijven moet.
 2. Systematisch werken
  Ik werk volgens een vaste werkwijze. Dit betekent niet dat ik altijd op dezelfde manier werk, maar dat ik wel elke keer in een vooraf bedachte logische volgorde werk.
 3. Procesmatig werken
  Ik organiseer de voorwaarden voor een zo effectief en efficiënt mogelijke aanpak.  Elke stap in het proces gebruik ik om de voorwaarden te creëren voor de volgende stap. 
 4. Bewust handelen
  Methodisch werken heeft ook te maken met het streven naar het borgen en verbeteren van de kwaliteit. Het gaat om een manier van denken, om een proces van bewust worden. Bewust handelen speelt daar een belangrijke rol in. Dit houdt in dat je voortdurend monitort of datgene wat je doet, ook bijdraagt aan het bereiken van het doel. Ik evalueer dit zelf aan de hand van triple loop learning.